Zprávy

Vychází nová kniha Židovské Město mezi mýtem a historií

Publikace představuje výsledky několikaleté práce týmu prof. Domenica Chizzonittiho z Polytechnické univerzity v Miláně (Politecnico di Milano), který se zabýval židovskou Prahou a současnými architektonickými implementacemi v kontextu pražské čtvrti Josefov. V jeho týmu působí také náš pedagog Ondřej Císler, jenž se na výzkumu podílel.

V rámci svých ateliérových zadání vypracovávali italští studenti návrhy nových staveb - experimentálního kulturního centra, muzea židovské kultury, nové budovy židovského muzea, experimentálního divadla nebo pobřežní promenády. Studenti byli rozděleni do skupin, v nichž používali metodu geometrické kompozice na volně pojatých typologiích kulturních staveb. Vytvářeli složité prostorové organismy vetkané do stávající zástavby, např. do kontextu Anežského kláštera nebo na náměstí Curieových, které prezentovali na sofistikovaných axonometrických výkresech a modelech velkého měřítka.  

Spíše než kontextuální či památkově pietní přístupy volil tým profesora Chizzonittiho systematickou kompoziční abstrakci postavenou na impozantním teoretickém základu, jenž zahrnuje mimo jiné podrobnou znalost dějin české architektury a kultury židovské Prahy.

Kniha vychází v italštině s anglickým shrnutím. Obsahuje rozsáhlý teoretický úvod, vybrané práce studentů a texty odborníků participujících na pedagogické i výzkumné činnosti.

Domenico Chizzoniti: Praga - La Citta Embraica Tra Mito e Storia
Vydalo nakladatelství Aión v roce 2021, 119 stran

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.