Zprávy

Naši studenti získali druhé a třetí místo ve studentské soutěži Central Group

Tým ve složení Laura Izabela Lukáčová a Miroslav Slezák získali 2. místo a Matouš Pluhař s Ondřejem Pecháčkem skončili třetí ve 13. ročníku studentské architektonické soutěže Central Group. Zadáním soutěže bylo navrhnout bytový dům na náměstí nové rezidenční čtvrti v Praze 6. Studenti měli podle poroty náročný úkol, protože museli vyjít z poměrně z limitujícího a podrobného zadání.

Studenti se museli vyrovnat jak s danými podmínkami, tak s tím, že jim tentokrát, s ohledem na pandemii, většinou chyběla možnost konzultace s pedagogy. V zadání soutěže zaznělo, že pokud návrhy studentské soutěže investora zaujmou, otevře se jim prostor pro jednání o další možné spolupráci, nebo dokonce využití architektonického řešení v nové čtvrti.

Porota ve složení Ing. arch. Zdeněk Lukeš – předseda poroty, členové Akad. arch. David Vávra, Ing. arch. Adam Gebrian, Ing. arch. Ondřej Chybík a Ing. Ondřej Šťastný posuzovala především originalitu a komplexní architektonické řešení, výtvarnou a grafickou úroveň a srozumitelnost. Vítězem jednomyslně zvolila studenty Fakulty stavební ČVUT Pavlu Hanouskovou a Ondřeje Čeliše.

Hodnocení poroty

Podle hodnocení poroty návrh Laury Izabely Lukáčové a Miroslava Slezáka, jenž se umístil na 2. místě, pracuje s výraznou architekturou nároží, dále fragmentací bloku na jednotlivé domy. Nároží svou formou vytváří charakter místa - adresu. Řešení dalších sekcí je kultivované a výrazově méně dramatické. Autor logicky pracuje s parterem i vnitroblokem. Porota oceňuje přiznaný charakter rezidenční architektury včetně propsání konstrukční podstaty domu do exteriéru. Jako rezervu v návrhu porota spatřuje minimální reflexi nárožního arkýře do vlastního půdorysu bytu.

Hodnocení poroty

U Matouše Pluhaře a Ondřeje Pecháčka, kteří skončili třetí, ocenila porota, že jejich návrh se důsledně hlásí k trvanlivosti a ke schopnosti důstojně stárnout bez přílišného množství změn. Při dálkových pohledech nenápadné řešení zaujme naopak při bližším pohledu propracovaností detailů a péčí věnovanou prvkům jako jsou zábradlí, plátěné rolety, oplechování střešních nástaveb a římsy či kanelura parteru. Parter se snaží obracet k náměstí jednotným výrazem, včetně označení jednotlivých provozoven. Na část poroty působil dům až příliš těžkopádně, ale po delší debatě se porota rozhodla, že si přístup hlásící se k určité tradičnosti a konzervativnosti ocenění zaslouží.

Můžeme hrdě poznamenat, že studentské práce z Fakulty architektury ČVUT se v této soutěži pravidelně umisťují na předních místech. Dokazuje to loňský vítěz Vojtěch Rudorfer s projektem Nábřeží Lannova nebo Václav Ulč, vítěz z roku 2018 (projekt Bydlení Břevnov).

Do soutěže se mohli přihlásit studenti řádného denního studia architektury či příbuzných oborů. Vítěz získává 100.000 Kč a zároveň stáž v ateliéru předního architekta Pavla Hniličky. Cena za 2. místo byla 50.000 Kč a za 3. místo 25.000 Kč. Autorům zajímavých návrhů může investor nabídnout spolupráci a zakázku na využití jejich návrhů pro realizaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.