Zprávy

Publikaci Jak napsat disertaci v oboru architektura nabízíme doktorandům také v tištěné podobě

Po pozitivním ohlasu na elektronickou verzi vychází nyní v tištěné podobě publikace Jak napsat disertaci v oboru architektura od pedagoga naší fakulty prof. Matúše Dully. Titul je určen doktorandům v oboru architektura, ale také v příbuzných oborech. Všichni doktorandi z Fakulty architektury ČVUT ji dostanou při zápisu v září.

"Snažil jsem se vyhnout návodu, který by byl jen suchým výkladem poslední citační normy nebo jiných povinností," píše v předmluvě prof. Matúš Dulla. Kromě návodů, jak připravit a psát disertaci, dává také doporučení, kde a jak nerušeně psát nebo jak naložit s prokrastinací. Na konci každé kapitoly nabízí dobré rady a v nich ty nejpodstatnější myšlenky.

Knihu je možné si stáhnout elektronicky.

Jak napsat disertaci v oboru architektura
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, Dr.Sc.

Odborná recenze: Petr Kratochvíl, Henrieta Moravčíková, Tereza Zoulová
Jazyková redakce: Tereza Zoulová
Ilustrace: © Monika Bočková
Grafická úprava: © Tereza Melenová

V roce 2021 vydalo České vysoké učení technické v Praze.
Zpracovala Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 2700/9.

Druhé vydání, první tiskové. 115 stran

ISBN 978-80-01-06816-8 (tisk)
ISBN 978-80-01-06790-1 (on line)
DOI 10.14311/BK.9788001067901
 

Vydání knihy bylo podpořeno vnitřní soutěží FA ČVUT, IP RPMT 2020.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.