Zprávy

Od 10. května může probíhat kontaktní výuka ve všech ateliérech

Od pondělí 10. května 2021 může probíhat kontaktní výuka ve všech ZANech i ateliérech. Zkoušky, včetně těch státních, nejsou omezeny počtem 10 osob. Stále platí, že studenti i vyučující musí před výukou a poté každých 7 dní absolvovat test a výsledek vložit do centrální evidence testů. I dál je nutné nosit respirátor a dodržovat rozestupy.

Vyplývá to z přílohy č. 1 usnesení vlády č. 433 ze dne 3. 5. 2021, v níž je zmíněno, že zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách se nevztahuje na

  • účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů
  • účast na individuálních konzultacích nebo při poradenských službách (1 student x 1 konzultant)
  • zkoušky, je-li mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metrů

Povinnost preventivního testování (vyjma těch, kteří v uplynulých 90 dnech covid prodělali, nebo osob proti covidu očkovaných) upravuje příloha 5. usnesení vlády ze dne 3. května 2021 č. 433 a dále také 5. úplné znění Příkazu rektora ČVUT č. 21/2020 ze dne 27. 4. 2021 (viz preventivní testování studentů (čl. II odst. 4 Příkazu rektora) a preventivní testování zaměstnanců (čl. IV odst. 2 Příkazu rektora)).

Kde se otestovat

Testování pro studenty i zaměstnance ČVUT je zdarma připraveno ve Studentském domě, a to každé pondělí, úterý a čtvrtek (nově) od 8 do 14 hodin. Kapacita testovacího místa je dostatečná a zatím není nutný rezervační systém. Odběr je jednoduchý a bezbolestný. Je hrazen zdravotní pojišťovnou. Zájemci o testování předloží kartu zdravotní pojišťovny a identifikační průkaz zaměstnance/studenta. Potvrzení o provedeném testu bude vystaveno na požádání.

Centrální evidence testů

Svůj negativní výsledek testu je nutné vložit do centrální evidence testů zde. Pro přihlášení platí stejné přihlašovací jméno a heslo jako do komponenty KOS. Více podrobností v naší zprávě.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.