Zprávy

Výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků

Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praz vypisuje podle zákona 111/1998 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků s nástupem od zimního semestru 2021/2022 nebo podle dohody a s úvazky podle rozsahu působení. Předpokládá se zejména výuka v českém jazyce, resp. u vybraných předmětů i v anglickém jazyce. Podrobnosti v přiložených dokumentech.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.