Závěrečné práce

UDRŽITELNÉ BYDLENÍ VE STŘEDNĚ VELKÉM MĚSTĚ

Kučírková Nikola

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomního projektu je urbanistická úprava stávající realizace nové obytné čtvrti, určené pro rodinné domy. Parcelace byla provedena v rozporu s finančními možnostmi obyvatel středně velkého města. Práce se tedy zabývá novým udržitelným návrhem této oblasti. Součástí práce je také návrh samotného bydlení v rodinných domech.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.