Zprávy

Za jakých podmínek není nutné se před vstupem do budovy testovat?

Podle aktuálně platného 8. úplného znění Příkazu rektora č. 21/2020 a Přílohy 1 Usnesení vlády ze dne 21. 5. 2021 se zaměstnanci a studenti ČVUT nemusejí testovat na přítomnost viru SARS-CoV-2, uplynulo-li od jejich očkování proti této nemoci více než 22 dnů, nebo pokud prodělali onemocnění COVID-19 před méně než 180 dny.

V aplikaci Power Apps – Evidence testu COVID-19, kterou ČVUT používá pro informování absolvování testu takové osoby uvedou, že mají negativní výsledek testu s poznámkou, že jsou po 22. dnu očkování, nebo prošly onemocněním COVID-19 před méně než 180 dny.

Vzhledem k tomu,  že není jednotný postup očkovacích míst při vydávání potvrzení o očkování, doporučujeme použít Očkovací portál občana, kde se dá získat informace o stavu očkování a tu prezentovat jako doklad při kontrole.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.