Výstava ateliérových prací

NMNM 5x15

Halina Bobitko

Ocenění

Anotace

V Novém Městě nad Metují, naproti Klosově ulici, kdysi bývala proluka. Dnes ji zaplnil bytový dům velikosti 5x15x12,5 m... Zdánlivě úzká a dlouhá, je to však právě tato netradiční parcela, jež propůjčuje domu svůj jedinečný charakter. Studie na proluku navazuje, odvíjí se od její linearity a vytváří tak komunikace i interiér. Nábytek a spolu s ním i život se vinou podél stěn. V určitých místech je tato linie porušena vyvýšením podlahy. Pro architekty vizuální odělení jednotlivých zón, pro běžné lidi „ostrůvek odpočinku“, ono „vymanění se z linie“. Prvky fasády vychází z charakteru okolní zástavby. Proto tedy štíhlé sloupky a vysunuté římsy, proto bílý beton. Zásadou však bylo navrhnout důstojné bydlení i napříč zdánlivě nepříznivým rozměrům pozemku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr