Zprávy

Úpravy provozu vysokých škol platné od 8. 6. 2021

Dle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, kterými se upravuje provoz vysokých škol od 8. 6. 2021 a výkladu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR platí následující pravidla:
  • Sjednocují se všechny možnosti prokazování negativního testu na COVID–19 nebo jeho náhrady, tedy i vysoké školy mohou akceptovat všechna potvrzení o testu, očkování a prodělání onemocnění dle bodu 8 MO č. j. MZDR 14600/2021-15/MIN/KAN.
  • Povoluje se odložení ochrany dýchacích cest v průběhu výuky i zkoušení na vysokých školách za specifických podmínek dle bodu 3 MO č. j. MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN, přičemž za akademického pracovníka lze v tomto smyslu považovat všechny osoby podílející se na výuce a zkoušení. Při odložení ochrany dýchacích cest (při výuce, zkoušení) musí všechny osoby udržovat vzdálenost minimálně 2 metry.
  • V ostatních prostorách školy stále platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest.
  • Od 1. 7. 2021 se ruší povinné testování.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.