Závěrečné práce

Mezigenerační centrum, Růžová

Turková Barbora

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Navržený objekt se nachází v proluce v Růžové ulici na Novém Městě v Praze. Čtyřpodlažní budova slouží jako mezigenerační centrum a místo setkávání obyvatel Prahy 1. Uvnitř se nachází kavárna, sportovní a multifunkční sály, výtvarný a hudební atelier, IT učebna, dětský koutek a prostory pro setkávání. Z velké části prosklený parter umožňuje průhled do zahrady ve vnitrobloku, která nabízí odpočinek ve středu města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.