Zprávy

Výzva - State of the Art 2021

Vyhlašujeme druhý ročník Výzvy "State of the Art" pro všechny studenty doktorského studia. Do 30. 10. 2021 můžete posílat text k tématu, které řešíte ve své disertaci. Všechny práce projdou recenzním posouzením. Doktorandi můžou po dohodě se školitelem doporučit jednoho recenzenta, kterého následně oslovíme. Práce odsouhlasené oběma recenzenty lze vykázat jako povinnou recenzovanou publikaci v sebehodnocení doktoranda. Účast je dobrovolná. Text pošlete na zdrahalova@fa.cvut.cz

Text pošlete na zdrahalova@fa.cvut.cz

Text o rozsahu 10 normostran (jedna normostrana = 1800 znaků) musí obsahovat nejaktuálnější stav poznání problematiky, kterou řešíte v disertaci, včetně použitých zdrojů. Pro rozšíření okruhu možných recenzentů, zvýšení dosahu práce a podporu networkingu doporučujeme psát práci anglicky!

Požadovaná osnova práce:

1. DEFINE THE TOPIC OF THE RESEARCH - RESEARCH PROBLEM
Proč vás téma zajímá, kde vidíte problém, jaké jsou motivace - stručně

2. RESEARCH OBJECTIVE - RESEARCH QUESTION
Cíl práce, co chcete dělat, zaplnit díru ve znalostech nějakého jevu, problematiky, výzkumná otázka.

3. STATE OF THE ART - LITERATURE REVIEW
Shrnutí současného stavu poznání dané problematiky, co už bylo uděláno, co je známo, co umíme vysvětlit, vypočítat, atd.

4. METODIKA
Jak na to jít, co použijete za metody, kde získáte data, atd.

5. POUŽITÁ LITERATURA
Použití citačního stylu, např. Harwardský citační styl.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.