Zprávy

Jazykové kurzy pro zájemce o výjezd v programu Erasmus+ studijní pobyt

Myslíme si, že umět jazyk země, kam jedete, je důležité, a proto vám doporučujeme absolvovat jazykové kurzy pro zájemce, zejména vám, kteří vyjíždíte jinam, než na univerzity s erasmáckými programy v angličtině.

Kurzy budou otevřeny všem zájemcům o Erasmus+ studijní pobyty, např. i těm, kteří plánují vyjet do Německa, ale chtějí se přitom naučit francouzsky. Kdo by měl zájem o kurzy, musí se nahlásit přímo panu Mgr. Petru Vladykovi, a to do konce července.

Podrobné informace a kontakt.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.