Závěrečné práce

ŠKOLA NA POHOŘELCI

Dara Vitudanish

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh základní školy v historickém prostředí a scelení náměstí Pohořelec. Doplnění nedostavěného bloku, regulace stávajících ulic a navrácení uliční čáry na náměstí. Práce je dokladem o hledání způsobu, jak vnést do historického prostředí hned vedle Pražského hradu soudobou architekturu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.