Zprávy

Program pro doktorský workshop 2021

K dispozici je program pro doktorský workshop 2021.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.