Zprávy

Proč město vytlačuje obyvatele ze svého centra? Nalezněte řešení v novém ateliéru Chalupa

Nový ateliér Marka Chalupy a Kamily Holubcové se svým zadáním zaměří na zbytkový prostor po rozdělení smíchovského bloku. Studenti budou navrhovat bydlení pro singles, mladé rodiny - perspektivní obyvatele centra Prahy.

Je možné opravou a doplněním poškozených, či nedokončených částí města zacelit sociální nedostatky společnosti, městské komunity? Pro zkoumání jsme vybrali místo v extrémní situaci – prostor s dnes nedefinovaným charakterem lemující dopravní tepnu na jižní hraně městského bloku. Místo charakterizuje prostorová stísněnost, silná dopravní zátěž a současně poloha v centru města.

„Chtěli bychom společně hledat odpověď na tuto prostorovou i sociální výzvu," říká o cíli zadání architekt Marek Chalupa.

Ateliér Chalupa se zaměřuje na vědomé i intuitivní utváření přiměřeného prostředí. Těžiště jejich práce spočívá v soustředěném studiu programu a kontextu a následné cizelaci nosného konceptu a jeho převedení do celistvého návrhu.

Více o ateliéru, jeho zadání a způsobu přihlašování najdete zde.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.