Diplomové práce

Knihovna, Tuchoměřice

Chocholová Tereza

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Návrh knihovny v areálu kláštera v obci Tuchoměřice

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.