Zprávy

Studenti musejí mít respirátory i při výuce, stanovuje nový dodatek příkazu rektora

O povinnosti studentů mít v průběhu výuky účinně nasazený respirátor informuje nejnovější Dodatek č. 13 k Příkazu rektora 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem platný od 8. 11. 2021.

S účinností od 1. listopadu 2021 do odvolání platí také mimořádné opatření MZČR k ochranně dýchacích cest a dále mimořádné opatření MZČR ke screeningovému testování ve školách, které se částečně uplatní i na prostředí vysokých škol v oblasti ubytování (článek XV). Celý text obou mimořádných opatření najdete zde a zde.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.