Závěrečné práce

Konverze Zlíchovského lihovaru

Bc. Jan Kačer

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh se zabývá konverzí bývalého Zlíchovského lihovaru, ležícího v jižní části Prahy 5 – Smíchova. Předmětem projektu je začlenit areál do území a vytvořit tak první impulz pro výstavbu v okolí. Nové polyfunkční využití přinese život do zanedbaného území. Projekt zahrnuje obnovu a konzervaci hodnotných částí areálu, konverzi méně významných a demolovaných objektů a také návrh novostaveb. Přestože je areál památkově chráněný jen z části (rafinerie a komín), je k návrhu přistupováno s respektem a pokorou. Návrh ctí původní hodnoty areálu a zachovává industriální charakter, ve kterém spočívá jeho jedinečnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.