Zprávy

Leave No Waste Behind je tématem EuroTeQ Collider. Kromě 5 kreditů slibuje atraktivní šance

Studentky a studenti ČVUT mají nyní možnost zapojit se do mezinárodního projektu EuroTeQ Collider, který rozvíjí nový přístup ke vzdělávání budoucích inženýrů a podporuje u zapojených účastníků jejich kreativitu, inovace a sdílení vědomostí. Jeho cílem jsou nové přístupy a neobvyklá řešení v rámci zadaného tématu, letos se zaměřením na bezodpadové fungování s okruhy témat město–energie–spotřeba.

Studentky a studenti ČVUT mají nyní možnost zapojit se v rámci mezinárodního projektu šesti evropských univerzit EuroTeQ Engineering Univerzity do výzvy EuroTeQ Collider, která ma za cíl rozvíjet nový přístup ke vzdělávání budoucích inženýrů a podporovat kreativní myšlení, inovace a sdílení vědomostí a přinášet nové přístupy a neobvyklá řešení. Letošním tématem je "Leave No Waste Behind", bezodpadové fungování, se zaměřením na témata město–energie–spotřeba.

Collider bude spuštěn 10. února 2022, kdy v online podobě proběhne slavnostní zahájení. Poté bude čas na přípravu a Collider, v němž budou všichni zúčastnění spolupracovat. V květnu 2022 se na ČVUT uskuteční pracovní setkání, půjde celkem o 6 dnů – 2 víkendy a 2 všední dny, jehož se  zúčastní nejen přihlášené studentky a studenti, ale také lidé z praxe. Všichni tak dostanou možnost učit se společně a jeden od druhého, získat náhled na nejnovější technologický vývoj, podnikatelskou inspiraci a příležitost úzké spolupráce s firmami. Za úspěšnou účast na Collideru studenti získají 5 ECTS.

Chcete vědět více?

Podívejte se na informační video:

 
Více informací o projektu EuroTeQ

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.