Zprávy

EduScape: Landscape and Climate Change Adaptation in Education

Také si myslíte, že by se děti měly už na základní škole seznámit s tématem krajiny ve spojitosti se změnou klimatu?

Pak jsme velmi rádi, že Vám můžeme oznámit, že náš projekt EduScape: Landscape and Climate Change Adaptation in Education, v rámci programu Erasmus+ Klíčová akce 2: Partnerství pro spolupráci, byl schválen, a začali jsme na něm s našimi evropskými partnery intenzivně pracovat.

Už se těšíme, jak vás budeme seznamovat s výsledky a na Vaše reakce na ně.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta