Ze života FA

Kácely, tesaly, hoblovaly

Účastnice studentského workshopu s názvem Dřevo – dávný i současný materiál architekta se na něm učily porozumět dřevu jako živému materiálu a metodou „learning by doing" si vyzkoušely výrobní postupy našich předků. Pod vedením zkušeného lektora Roberta Malého, řezbářky Anny Tomanové a pedagoga Pavla Ullmanna si naše studentky na statku v Horní Plané vyzkoušely práci s pilou, sekerou, hoblíkem a dlátem a vyrobily při tom zahradní nábytek pro domov seniorů. Ten převzala jeho ředitelka Miriam Marušková.

Skupina účastnic workshopu nejprve v lese pokácela vybraný strom, odkornila jej pořízy a otesala sekerami. Vzniklý trám později posloužil jako konstrukční prvek stolu. Následně dívky ohoblovaly osámované fošny ručními hoblíky, dláty a pilami vyrobily spoj na čep a dlab a vyrobené prvky připevnily dřevěnými čepy.

Výsledkem jejich pětidenního úsilí byl masívní stůl a dvě lavice bez kovových spojů, který autorky darovaly domovu pro seniory v Rakovicích u Čimelic. „Fakulta architektury tak byla propagována jako moderní škola, která své studentky a studenty učí nejen výborně ovládat své řemeslo, ale také rozumět ruční práci s přírodním materiálem, a v neposlední řadě nezapomínat na seniory a udělat jim radost," řekl po workshopu Pavel Ullmann.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.