Lidé
© Jiří Ryszawy

Ing. Zuzana Štemberová

Vedoucí Ústavu krajinářské architektury

Krajinářská architektka, pedagožka na Fakultě architektury ČVUT, externě působí také v Ateliéru architektonické tvorby na AVU. Od roku 2023 vede Ústav krajinářské architektury, v týmové spolupráci se zástupkyněmi Hanou Špalkovou a Evou Jeníkovou.

Studium zahradní a krajinářské tvorby absolvovala na ZF MENDELU, s následujícími kratšími stážemi v zahraničí a mnoha zkušenostmi s výchovou pěti potomků v souběhu s profesní činností. Od roku 2013 je součástí týmu krajinářských architektů v ateliéru TERRA FLORIDA, pracuje na samostatných projektech i v multioborových týmech. Je součástí rady České asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA) a členkou Mezinárodní federace krajinářských architektů (IFLA). 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Zuzana Štemberová