Zprávy

Pozvánka na habilitační přednášky Kláry Salzmann a Marka Novotného

Na jednání Vědecko-umělecké rady FA ČVUT, které se bude konat dne 27. dubna od 13 hodin, se uskuteční dvě habilitační přednášky. Ve 13.15 h se představí Ing. Marek Novotný, Ph.D. a od 14.15 bude hovořit Ing. Klára Salzman, Ph.D. o tématu vody v krajině.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.