Zprávy

Výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst akademických pracovníků pro Ústav navrhování II

Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6, vypisuje podle zákona 111/1998 Sb. výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst akademických pracovníků pro Ústav navrhování II – odborného asistenta ateliéru prof. Ing. arch. ir. Zdeňka Zavřela a odborného asistenta ateliéru Ing. arch. Josefa Mádra.

Požadavky:

  • magisterské VŠ vzdělání v architektonickém oboru
  • odborná praxe v oboru min. 3 roky
  • profesionální kvality – projekční, realizační, publikační a vědecká činnost
  • afinita s problematikou udržitelnosti,
  • aktivní znalost min. jednoho světového jazyka
  • pedagogická praxe na vysoké škole vítána

Nástup od 1. 9. 2018, úvazky dle dohody.

Uchazeči zašlou spolu s přihláškou:

  • strukturovaný profesní životopis s přehledem odborné, pedagogické a tvůrčí činnosti
  • ověřené kopie dokladů o VŠ vzdělání a dosažených vědecko–pedagogických titulech
  • ukázky několika stěžejních prací (formát A4)

Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového řízení v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Přihlášky s požadovanými materiály a kontaktními údaji zasílejte doporučeně do 30 dnů od zveřejnění na adresu: ČVUT v Praze – Fakulta architektury, osobní oddělení – výběrové řízení, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice.

Vypsání výběrového řízení bylo zveřejněno ve veřejné části internetových stránek ČVUT a FA ČVUT dne 4. 4. 2018. Posledním dnem pro podání přihlášek je pátek 4. 5. 2018.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.