Závěrečné práce

Semily Řeky - mezi městem a krajinou

Bc. Michaela Kloudová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

V Semilech se kombinuje krása podkrkonošské přírody s kaňonem řeky Jizery a silná industriální stopa. V současné době se město potýká s problémy, jako stárnutí populace, úbytek obyvatel a úbytek pracovních míst po zániku hlavně textilních továren a izolace od větších silničních tahů. Téměř jedinou stavební poptávku tvoří rodinné domy. Ty se rozrůstají na stráních nad městem a zasahují do typické venkovské zástavby. Vytipovala jsem na celém území města několik parcel pro stavbu rodinných domů. Záměrem je rozložit nové parcely po zastavěném území obce tak, aby navazovaly na stávající infrastruktury a aby ve výsledku nevznikla velká zóna s jedním typem architektury a jedním charakterem obyvatel. Nová zástavba je definována regulací, která pomáhá zachovat charakter stávající rozptýlené venkovské zástavby. Území Řeky je vymezeno ramenem Jizery a náhonem vedoucím ke komplexu bývalé textilní továrny, která je nevyužívaná a spolu s přilehlou dělnickou kolonií chátrá. Na druhém cípu tohoto ostrova leží největší semilské sídliště. Továrna a sídliště jsou od sebe odděleny “územím nikoho”, prostorem zavážený stavebním odpadem a zarostlým náletovou zelení, ten je špatně průchodný a nevzbuzuje pocit bezpečí. Zadní část ostrova je tak naprosto odříznuta od sídliště i zbytku města. Beru v úvahu situaci města a v nejbližších letech a nepředpokládám průmyslové využití tovrny. Zároveň nepočítám s velkým stavebním rozvojem v oblasti bydlení. Mým záměrem je ale ostrov scelit, propojit se sídlištěm a oživit jeho severozápadní cíp. Chci zachovat hodnotné části areálu, zpřístupnit je veřejnosti a očistit areál od těžko využitelných přístaveb. To vše v souladu se záměrem zdůraznit silný charakter místa, jak přírodní tak industriální.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.