Zprávy

Projektuj s námi

Iniciativa je zaměřena na pomoc Ukrajincům v procesu hledání zaměstnání, poskytnutí psychosociální podpory a zorientování se v české společnosti.

České komora architektů ve spolupráci s projekční kanceláří OnPlan zahájila iniciativu ‘Projektuj s Námi’ s cílem zapojit do pracovního procesu uprchlíky se vzděláním v architektuře, stavebnictví, urbanismu a dalších souvisejících oborech. 

Iniciativa je zaměřena na pomoc Ukrajincům v procesu hledání zaměstnání, poskytnutí psychosociální podpory a zorientování se v české společnosti.

Momentálně vzniká databáze žádostí a návrhů od ukrajinských odborníků a studentů a českých firem a vzdělávacích institucí. 

Více informací na webových stránkách iniciativy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.