Závěrečné práce

Pardubice, "Staré Labe" - kulturní centrum

Bc. Zuzana Mudruňková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je návrh řešení lokality Staré Labe v Pardubicích. Práce obsahuje návrh Kulturního centra zahrnujícího 2 multifunkční sály, restauraci a hotel včetně nezbytného provozního zázemí. Součástí řešení je i přilehlý prostor náměstí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.