Zprávy

Výběrové řízení na obsazení místa vedoucího Ústavu navrhování II

Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6, vypisuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucího Ústavu navrhování II – 15128 – akademického pracovníka se zařazením profesor nebo docent, popř. odborný asistent, od 1. 9. 2018.

Požadavky:

 • magisterské VŠ vzdělání v oboru architektura
 • kvalifikace Ph.D. vítána
 • jmenování profesorem nebo docentem v architektonickém oboru (*u uchazeče bez těchto titulů předpoklady pro zahájení habilitačního řízení)
 • řídící a organizační schopnosti
 • min. 5 let odborné praxe v oboru včetně pedagogické činnosti
 • projekční a realizační činnost, resp. vědecká a publikační aktivita, pedagogická praxe na vysoké škole vítána
 • výsledky výzkumné činnosti
 • profesionální kvality
 • afinita s problematikou udržitelnosti (projekty, publikace apod.)
 • aktivní znalost min. 1 - 2 světových jazyků
 • morální a občanská bezúhonnost

Uchazeči zašlou spolu s přihláškou:

 • písemně zpracovanou představu o koncepci budoucího rozvoje ústavu
 • strukturovaný profesní životopis s přehledem řídící, odborné, tvůrčí, výzkumné a pedagogické činnosti
 • portfolio shrnující nejvýznamnější milníky profesionální kariéry
 • ověřené kopie dokladů o VŠ vzdělání a dosažených vědecko–pedagogických titulech
 • kopii výpisu z trestního rejstříku

Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového řízení v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Přihlášky s požadovanými materiály zasílejte doporučeně do 30 dnů od zveřejnění na adresu: ČVUT v Praze – Fakulta architektury, osobní oddělení – výběrové řízení, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice.

Vypsání výběrového řízení bylo zveřejněno ve veřejné části internetových stránek ČVUT a FA ČVUT dne 4. 4. 2018. Posledním dnem pro podání přihlášek je pátek 4. 5. 2018.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.