S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Zprávy

Výběrové řízení na obsazení místa vedoucího Ústavu navrhování II

Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6, vypisuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucího Ústavu navrhování II – 15128 – akademického pracovníka se zařazením profesor nebo docent, popř. odborný asistent, od 1. 9. 2018.

Požadavky:

 • magisterské VŠ vzdělání v oboru architektura
 • kvalifikace Ph.D. vítána
 • jmenování profesorem nebo docentem v architektonickém oboru (*u uchazeče bez těchto titulů předpoklady pro zahájení habilitačního řízení)
 • řídící a organizační schopnosti
 • min. 5 let odborné praxe v oboru včetně pedagogické činnosti
 • projekční a realizační činnost, resp. vědecká a publikační aktivita, pedagogická praxe na vysoké škole vítána
 • výsledky výzkumné činnosti
 • profesionální kvality
 • afinita s problematikou udržitelnosti (projekty, publikace apod.)
 • aktivní znalost min. 1 - 2 světových jazyků
 • morální a občanská bezúhonnost

Uchazeči zašlou spolu s přihláškou:

 • písemně zpracovanou představu o koncepci budoucího rozvoje ústavu
 • strukturovaný profesní životopis s přehledem řídící, odborné, tvůrčí, výzkumné a pedagogické činnosti
 • portfolio shrnující nejvýznamnější milníky profesionální kariéry
 • ověřené kopie dokladů o VŠ vzdělání a dosažených vědecko–pedagogických titulech
 • kopii výpisu z trestního rejstříku

Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového řízení v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Přihlášky s požadovanými materiály zasílejte doporučeně do 30 dnů od zveřejnění na adresu: ČVUT v Praze – Fakulta architektury, osobní oddělení – výběrové řízení, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice.

Vypsání výběrového řízení bylo zveřejněno ve veřejné části internetových stránek ČVUT a FA ČVUT dne 4. 4. 2018. Posledním dnem pro podání přihlášek je pátek 4. 5. 2018.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.