Diplomové práce

PSYCHO HOUSE

Haničinec Kryštof

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá domácím interiérovým prostorem, jeho souvislostmi a vazbami na širší psychologické kontexty, společně s úvahami nad budoucí formou návrhových přístupů právě domácích prostorů. Druhá část práce se věnuje vlastní studii 30 individuálních subjektů a jejich domácím prostředím. Pro deset subjektů byly vypracovány konceptuální návrhy, které vychází z nastíněné analýzy prostorů a subjektů samotných.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.