Zprávy

Mimořádné přijímací řízení pro uprchlíky z Ukrajiny

V souvislosti s konfliktem na území Ukrajiny rozhodl děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze o vyhlášení mimořádného přijímacího řízení pro bakalářské a navazující magisterské studium programu Architektura a urbanismus v akademickém roce 2022/23. Přijímací řízení je určeno pouze uchazečům, kteří jsou držiteli víz dočasné ochrany, případně víz za účelem strpění.

Mimořádného přijímacího řízení se mohou zúčastnit pouze uchazeči – cizinci podle § 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Pro zařazení do přijímacího řízení doloží uchazeč, že je držitelem speciálního víza dočasné ochrany, či víza za účelem strpění. Kopii (čitelný scan či fotografii) víza je nutno vložit jako přílohu do elektronické přihlášky nejpozději do 31. 8. 2022.

Podávání přihlášky

Přihlášky je nutno podat elektronicky v systému ČVUT v termínu od 17. do 31. 8. 2022.

Přijímací zkouška – bakalářský studijní program

  • Test Obecných studijních předpokladů (OSP)

Termín testů OSP složených v rámci Národních srovnávacích zkoušek (SCIO) akceptovaný pro mimořádné přijímací zkoušky je 20. 8. 2022. Tento test neorganizuje fakulta, ale společnost SCIO, k termínu testu je nutné se registrovat do 11. 8. 2022 na stránkách SCIO (odkaz Přihlásit ke zkouškám).

V tomto termínu se test OSP bude konat v českém, anglickém a ukrajinském jazyce podle volby účastníka. Pro účely mimořádného přijímacího řízení jsou akceptovány výsledky testu konaného v jakémkoliv nabízeném jazyce.

  • Výtvarná zkouška a ústní pohovor

Výtvarná zkouška a ústní pohovor se budou konat ve dnech 5. – 9. 9. 2022 v budově Fakulty architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, 166 34, Praha 6. Náhradní termín nebude vyhlášen.

Přijímací zkouška – navazující magisterský studijní program

  • Portfolio

Portfolio se odevzdává v elektronické podobě – jako jeden soubor PDF o velikosti nejvýše 20 MB pojmenovaný podle vzoru „Příjmení-kód přihlášky“. Portfolio uloží uchazeč nejpozději do 31. 8. 2022 do tohoto cloudového úložiště.

  • Ústní pohovor

Ústní pohovor uchazečů, kteří postoupí do druhého kola přijímací zkoušky, se bude konat ve dnech 5. – 9. 9. 2022 v budově Fakulty architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, 166 34, Praha 6. Náhradní termín nebude vyhlášen.

 

Kompletní podmínky mimořádného přijímacího řízení a další podrobnější pokyny najdete v dokumentu níže ke stažení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.