Ze života FA

Workshop 1000 Ideas

Společný workshop studentek a studentů ze čtyř českých škol architektury (FA ČVUT, ARCHIP, FA VUT, FA TUL), kteří hledali vize pro Českou republiku. 

Foto: David Mecka

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.