Zprávy

Výsledky soutěže o Cenu Břetislava Štorma 2018

Do 10. ročníku soutěže, v níž letos zvítězila Jitka Tomiczková s návrhem revitalizace areálu zámku v Paliči, bylo vybráno 16 prací z ateliéru Girsa z Ústavu památkové péče FA ČVUT. Ceremoniál probíhal tradičně v usedlosti Kotlářka. Týž den byla představena a pokřtěna kniha Václava Girsy Hledání kontextu. Deset ročníků Ceny Břetislava Štorma 2008–2018.

Výsledky soutěže

  • 1. cena, Cena Břetislava Štorma: Jitka Tomiczková, revitalizace areálu zámku v Paliči
  • 2. cena: Anežka Forejtová, revitalizace areálu zámku v Příčovech
  • 3. cena: Helena Fišarová, revitalizace areálu fary ve Vojslavicích
  • Čestné uznání: Natália Kostelníková, revitalizace nákladového nádraží na Žižkově  

Nominace za zimní semestr 2017/2018

Anežka Forejtová, diplomní projekt modulu PP, revitalizace areálu zámku v Příčovech
Helena Fišarová, diplomní projekt modulu PP, revitalizace areálu fary ve Vojslavicích
Kateřina Pojarová, přehrada Fláje – návrh zpřístupnění prezentace 
Jitka Tomiczková, diplomní projekt modulu PP, revitalizace areálu zámku v Paliči
Veronika Landová, revitalizace areálu Dolu Petr Bezruč ve Slezské Ostravě
Trpkošová Kristýna, revitalizace nákladového nádraží na Žižkově
Skořepová Dana, revitalizace nákladového nádraží na Žižkově
Vohnická Linda, revitalizace nákladového nádraží na Žižkově
Kostelníková Natalia, revitalizace nákladového nádraží na Žižkově

Porota

Tomáš Bistřický, prof. Václav Girsa, Miloslav Hanzl, Tomáš Efler, prof. Petr Urlich (předseda). 

Soutěž o Cenu Břetislava Štorma

Do 10. ročníku soutěže bylo vybráno 16 prací (Ateliér Girsa, Ústav památkové péče). Ceremoniál probíhal tradičně v usedlosti Kotlářka. Týž den byla  představena a pokřtěna kniha Václava Girsy Hledání kontextu. Deset ročníků Ceny Břetislava Štorma 2008–2018 (vydal Český národní komitét ICOMOS, Praha 2018, ISBN 978-80-907103-0-6).

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.