Výstava ateliérových prací

Via Sancta Vinoř-Hledání naděje

Michaela Tolopčenková

Anotace

Ve svém návrhu jsem se zabývala svatou cestou jménem Via Sancta, přesněji její částí ve Vinoři. Mým cílem bylo cestu zpříjemnit, ale zároveň zachovat její historickou i duchovní hodnotu. Hodně dlouho jsem hledala možnost, jak cestu vést, jak ji zachránit, jak nalézt naději. Cestu jsem se tedy rozhodla vést příjemnější a klidnější cestou. Přidala jsem vyhlídkové rámy, které odkazují na stávající barokní kapličky a na dominanty Vinoře.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta