Zprávy

Čeština pro cizince – zkoušky

Cizinci zde najdou informace o zkouškách z češtiny B1 a B2.

ČEŠTINA PRO CIZINCE - zkoušky

Nejbližší termín zkoušek B1 a B2:

  • úterý 21. 2. 2023 15:00 sraz u učebny 202. Místnost bude upřesněna.

Zájemci a zájemkyně o vykonání zkoušky vyplní níže uvedený přihlašovací formulář a pošlou emailem na adresu valentova@fa.cvut.cz. Poté obdrží potvrzovací e-mail s dalšími instrukcemi.

Od zimního semestru 2022/2023 budou zájemci a zájemkyně o studium na FA ČVUT zkoušeni opět kontaktně v učebnách budovy FA. 

Adepti a adeptky z jiných vysokých škol včetně ostatních fakult ČVUT zkoušíme příležitostně, pokud máme volné kapacity. Od zimního  semestru 2022/2023 mají možnost zvolit si variantu kontaktní, anebo online.

Výjimkami jsou FEL ČVUT v Praze, FA VUT v Brně a FIT VUT v Brně, které si své uchazeče zkouší samy.

Máte-li zájem o některou z těchto dvou škol, kontaktujte rovnou jejich katedru jazyků anebo studijní oddělení a postupujte podle jejich instrukcí.

Důležité dokumenty:

Za obsah této stránky zodpovídá: PhDr. Kateřina Valentová