Výstava ateliérových prací

Vinořský hřbitov - kolumbárium

Bc. Martin Bouček

Anotace

Návrh kolumbária se nachází na Vinořském hřbitově. Jedná se o rozšíření skrze expanzi hřbitovního prostoru. Expanze s kolumbáriem následně také řeší současné problémy v území kolem hřbitova. Kolumbárium je tvarované do sloupových jednotek s kapacitou devíti typových uren. Tyto sloupy jsou následně umístěny do pravidelných útvarů. Výšky samotných sloupů se mohou měnit a tak vzniká i určité rozvlnění a mimika krajiny. Sloupy taktéž připomínají píšťaly, tudíž celá kompozice může vizuálně působit i jako varhany. Do návrhu je zakomponováno mnoho metafor uplatněných na jednotlivé elementy celé sestavy. Vrstvení, osovost, geometrie.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta