Lidé

PhDr. Kateřina Valentová

vedoucí Kabinetu jazyků FA ČVUT

Vystudovala obor anglický jazyk na FF UK, kde roku 1986 získala doktorát v oboru anglistiky. Od té doby se věnovala výuce angličtiny v různých institucích (státní jazyková škola, jazyková škola Glossa, jazykové studio Rolino, firemní kursy, VŠ finančně správní, FSv ČVUT, FEL ČVUT, FIT ČVUT). Na ČVUT působí od roku 1991, nejprve jako odborná asistentka na katedře jazyků Fakulty stavební a od roku 2000 na Fakultě architektury, v roce 2009 převzala vedení Kabinetu jazyků. Zasedala ve výběrové komisi Rektorátu ČVUT pro zahraniční pobyty studentů.

Za obsah této stránky zodpovídá: PhDr. Kateřina Valentová