Zprávy

Termíny přihlašování na pracovní stáže v EU

Máte-li zájem o studentskou nebo absolventskou stáž v zemích EU, je třeba pamatovat na blížící se termíny.

PRO STUDENTY a DOKTORANDY – 2. kolo – do 31.10.2022 – do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem nejdříve od 09.01.2023 a koncem stáže nejpozději 30.09.2023, případně je možná individuální domluva termínu stáže).

Termíny pro budoucí absolventy jsou vypisovány podle státních závěrečných zkoušek/obhajob, tzn. pouze 2x ročně (v lednu a květnu/případně srpnu).

PRO BUDOUCÍ ABSOLVENTY – 3.  kolo –  do 15.01.2023 – do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem nejdříve od 13.03.2023 a koncem stáže nejpozději 31.01.2024). Do  tohoto kola se mohou přihlásit absolventi, kteří ukončí studium v  lednu/únoru 2023. Termín lze případně individuálně prodloužit v  závislosti na termínu tvých státních zkoušek/obhajob BP či DP. Každopádně platí, že se musíš přihlásit a být schválen pedagogickým proděkanem před oficiálním ukončením ČVUT!

Přihlášky se zakládají přes systém Mobility.

Kontaktní osobou pro administraci stáží je Ing. Jana Dudková, jana.dudkova@cvut.cz.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.