Zprávy

State of the Art 2022

Stejně jako loni nabízíme možnost získat písemnou zpětnou vazbu na vaši doktorskou práci od externích odborníků. Proto, pokud vás inspiroval doktorský workshop, a máte zájem posouvat vaši práci, zašlete do 15. 11. State od the Art/stav poznání vašeho tématu, které zpracováváte na disertaci. Pokud znáte odborníka, od kterého byste rádi znali názor na vaši práci, napište nám toto jméno. Pokud nepošlete žádné jméno, budeme hledat nejvhodnějšího experta sami. Váš text by měl mít cca 10 normostran. Struktura textu: Definice problému - Výzkumná otázka - Stav poznání (rešerše literatury – hlavně články z odborných časopisů!!) - Cíle - Metodika práce

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.