Ze života FA

Výstava Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst ČR

V rámci konference Inventura urbanismu 2021 bylo na FA možné zhlédnout putovní výstavu Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České republiky.
Její autoři z FA ČVUT a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v ní sumarizují výsledky svého výzkumu z let 2016 – 2020. Analyzovali v něm podstatné jevy a atributy vytvářející komplexní pohled na památkové hodnoty v měřítku urbánních celků.
Výstava již byla dříve představena v Galerii Jaroslava Fragnera a v Hasičském domě v Telči.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.