Zprávy

ArteActa - recenzovaný časopis

Dovolujeme si vám představit ArteActa, recenzovaný časopis pro umělecký výzkum, který vydává Akademie múzických umění v Praze. Časopis nově přechází do onlinu ve snaze umožnit publikování výsledků uměleckého zkoumání nejen ve formě textu, ale i dalších multimediálních formátů (hypertext, audio, foto, video…). Současně i nadále přijímáme studie v klasické textové podobě.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.