Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Ze života FA

Překonejme bariéry 2021

Interaktivní výstava základních principů bezbariérového navrhování na FA ČVUT se koná již poosmnácté. Je určena především našim studentům prvního ročníku v rámci předmětu nauka o stavbách 1.

Pod vedením odborníků z Pražské organizace vozíčkářů a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých se budoucí architekti pokoušejí vžít do situace lidí s hendikepem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.