Ze života FA

Překonejme bariéry 2021

Interaktivní výstava základních principů bezbariérového navrhování na FA ČVUT se koná již poosmnácté. Je určena především našim studentům prvního ročníku v rámci předmětu nauka o stavbách 1.

Pod vedením odborníků z Pražské organizace vozíčkářů a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých se budoucí architekti pokoušejí vžít do situace lidí s hendikepem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.