Zprávy

Výběrové řízení na pozici tajemníka/tajemnice fakulty

Děkan Českého vysokého učení technického v Praze – Fakulty architektury, IČO 68407700, se sídlem Thákurova 9, 160 00 Praha 6 (dále jen „FA“), vypisuje výběrové řízení na obsazení místa tajemníka / tajemnice fakulty.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání
 • zkušenosti s ekonomickým řízením
 • velmi dobré komunikativní, organizační a analytické schopnosti
 • znalost anglického jazyka
 • občanská a trestní bezúhonnost
 • předpoklady pro výkon funkce dle zákona č. 451/1991 Sb.
 • zkušenosti z akademického prostředí a administrativy vysokých škol jsou vítány

Charakteristika pozice:

 • řízení hospodaření a vnitřní správy fakulty a s tím související další aktivity
 • aktivní spolupráce s děkanem, vedením a pracovišti fakulty; spolupráce s rektorátem a dalšími součástmi ČVUT
 • řízení činnosti děkanátu (sekretariát, oddělení ekonomicko-správní, oddělení technickoprovozní, oddělení proděkanů)
 • zabezpečení personální, mzdové a právní agendy
 • metodické vedení a kontrola hospodárnosti a správní činnosti jednotlivých fakultních pracovišť
 • odpovědnost za realizaci a evidenci zadávání veřejných zakázek v neinvestiční oblasti
 • kontrola dodržování pracovně bezpečnostních, požárních a dalších předpisů souvisejících s provozem FA
 • zajištění provozu a správy budovy

Požadované materiály:

 • strukturovaný profesní životopis
 • ověřená kopie dokladu o dosaženém VŠ vzdělání
 • výpis z rejstříku trestů
 • kopie dokladů dle zákona č. 451/1991 Sb.

 

Úvazek: 1,0

Nástup: od 05/2023 nebo dle dohody.

Mzdové podmínky: dle Vnitřního mzdového předpisu ČVUT. Osobní příplatek, pololetní a roční odměny dle plnění úkolů.

 

Přihlášky s požadovanými materiály zašlete doporučeně do 6. 3. 2023 na adresu:

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta architektury, Personální oddělení – Výběrové řízení Tajemník/Tajemnice fakulty, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 a současně v elektronické podobě na adresu petra.prusova@fa.cvut.cz.

Podáním přihlášky dává uchazeč/uchazečka souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového řízení v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Vypsání výběrového řízení bylo zveřejněno ve veřejné části internetových stránek ČVUT a FA ČVUT, LinkedIn profilu FA, Facebook profilu FA a portálu Jobs.cz dne 3. 2. 2023.

FA ČVUT v Praze si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo zrušit výběrové řízení.

 

V Praze dne 3. 2. 2023

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.