Závěrečné práce

FENOMÉN PRAŽSKÝCH OSTROVŮ - CÍSAŘSKÁ LOUKA

Matiasovits Petr

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá fenoménem pražských ostrovů. Předmětem návrhu je Císařská louka na Smíchově. Ostrov připojuji k městu a vytvářím novou městskou strukturu v zálivu. Ta zachovává dosavadní funkce ostrova a obohacuje je. Ostrov očišťuji a uvolňuji břehy. Zachovávám přirozený ekosystém města. Prodlužuji stávající cyklostezku na levém břehu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.