Zprávy

EuroTeQ Collider

Až do 19. března se můžete hlásit do mezifakultního projektového předmětu EuroTeQ Collider. V něm budete pracovat na konkrétních tématech zadaných našimi průmyslovými partnery, naučíte se prezentovat své vize a máte také možnost postoupit do evropského finále soutěže.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.