Ze života FA

Týden vědy a výzkumu - doktorský workshop

Na Fakultě architektury v Praze se ve dnech 4. a 5. 10. 2018 konal již sedmý ročník doktorského workshopu.  Akce byla určena studentům doktorského studia, aby představili témata nebo průběžné výsledky svých disertačních prací. Bezprostředně po každé prezentaci poskytovali přítomní školitelé doktorandům zpětnou vazbu a návrhy na řešená témata. Workshop byl otevřen také studentům magisterského studia. Letošního ročníku se jako externí host a oponent prezentovaných příspěvků zúčastnil také Ing. arch. Jan Kristek, PhD. z brněnské Fakulty architektury VUT. Akci podpořil grant SVK.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.