Zprávy

Doktorský workshop 2023

Ve čtvrtek a pátek 5. 10 a 6. 10. 2023 proběhne dvoudenní workshop, na kterém studenti představí téma své disertační práce. Od čtvrtku 5. 10. do pátku 20. 10. 2023 proběhne v atriu školy výstava posterů, která představí jednotlivá témata, která doktorandi zpracovávají. Termín elektronického odevzdání přihlášky spolu s abstraktem - 30. 6. 2023Termín elektronického odevzdání short paperu (textu v rozsahu 3 normostran) - 31. 8. 2023 Termín elektronického odevzdání prezentace a posteru velikosti A1 na výšku (doporučení pro tvorbu posteru naleznete zde) - 21. 9. 2023 Termín konference - 5. a 6. 10. 2023 Postery i prezentace budou po workshopu nahrané na stránky Kolokvia FA ČVUT, kde si můžete prohlédnout i minulé ročníky. První den konference všichni přinesou svůj poster vytištěný a vyvěsí ho na připravené panely v atriu FA. Digitální prezentaci přinesete s sebou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.