Diplomové práce

ZÁMEK V ROKYTNICI V ORLICKÝCH HORÁCH

Hablová Michaela

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá obnovou hospodářského dvora a určením funkčního využití zámku a zámeckého parku v Rokytnici v Orlických horách. Celý areál je součástí městské památkové zóny a zámek je nemovitou kulturní památkou. Práce má tři části: v první části jsou zpracovány analýzy zámku a jeho okolí, druhá část se věnuje stavebně-historickému průzkumu raně barokního krovu zámku a třetí částí je architektonický návrh zámeckého parku a novostaveb na místě zaniklého hospodářského dvora.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.