Zprávy

Postižen pamětí. Kniha Václava Girsy je poetickou ódou na dávno minulý svět, pospolitost a úctu k tradicím

Nová publikace vedoucího Ústavu památkové péče prof. Václava Girsy nabízí ohlédnutí se za soukromým i profesním životem architekta „který neměl ambice“. K zakoupení je u většiny knihkupců.
© Iveta Valentová

Václav Girsa je architektem a znalcem obnovy památek nejenom v domácím, ale i v mezinárodním kontextu. Pracuje s odkazem minulosti a pomáhá jej uchovávat pro budoucnost, za což získal mnoho ocenění, včetně několikanásobné ceny Europa Nostra Award. Své znalosti předává nové generaci jako profesor a vedoucí ateliéru na Fakultě architektury ČVUT, kterou na konci šedesátých let minulého století vystudoval. Navázal studiem na pražské Akademii výtvarných umění ve škole architektury Františka Cubra.

Historické dědictví je zdrojem poznání a silnou inspirací. A stvrzením stability. Nabízí harmonii, pocit sounáležitosti s předchozími generacemi. Připomíná, abys byl šetrný, abys měl respekt k práci druhých a úctu ke kulturním hodnotám, k přírodě, ke zdrojům, které ti země nabízí. K tomu, co vydobyly generace předchozích. Neničit bylo krédem a znakem uvážlivého postoje hospodáře v dobách minulých. Neničit by mělo být pro každého i dnes postojem samozřejmým," píše v knize Václav Girsa, pro kterého je práce s odkazem minulosti dobrodružství vyžadující vedle širokého rozhledu především empatii, intuici, pokoru, schopnost technického a výtvarného uvažování, ale také neústupnost a důslednost.

Čtenářům nabízí vhled do rekonstrukce Müllerovy vily, Novoměstské radnice, zámeckého barokního divadla v Českém Krumlově nebo hradu Bauska v Lotyšsku. Kromě toho vzpomíná na dětství prožité s rodiči v pražských Střešovicích a na chalupě ve Vítkovicích, studium na ČVUT a AVU, dvě desetiletí práce ve Státním ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů i zakládání vlastního ateliéru po revoluci. Kniha přesahuje běžnou vzpomínkovou literaturu, neboť autor se představuje nejen jako suverénní stylista, ale také jako vnímavý svědek nejrůznějších „velkých i malých“ událostí. Texty doplňují autorské fotografie a skici.

Petr Volf, kritik umění a architekturyPostižen pamětí
aneb život architekta, který neměl ambice

Text: Václav Girsa, Petr Volf
Grafická úprava a sazba: Martin Čtverák
Redakce: Eva Hrubá
Vydal: Karel Kerlický – KANT, Praha, 2023

© Iveta Valentová
© Dagmar Hujerová

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler