Zprávy

Přehledová konference k tématům průmyslového dědictví

Přehledová konference k tématům průmyslového dědictví, která se koná ve čtvrtek 19. 10. 2023, od 10.00 hodin, zasedací místnost B 168 Fakulty stavební ČVUT v Praze, představí témata zpracovávaná v novém doktorském studijním programu Průmyslové dědictví na katedře architektury FSv ČVUT v Praze. Cílem konference je setkání studentů a diskuze nad jejich výzkumem. Ke konferenci budou jako tradičně přizváni odborníci z praxe, zejména z NPÚ, Ostravské univerzity, VŠE v Praze, VCPD FA ad. Tematicky bude konference rozvíjet koncept nového doktorského programu Průmyslové dědictví, který staví na mnohovrstevnaté interpretaci průmyslové éry, jejíž pozůstatky ve formě průmyslových staveb jsou významnou součástí našeho kulturního dědictví. Cílem konference je napomoci studentům zorientovat se v otázkách péče o průmyslové dědictví na území ČR i v zahraničí, ať jde o způsoby evidence, hodnocení a kategorizace, tak i hledání možností jeho záchrany včetně nejrůznějších forem nového využití formou konverze. Aktuálním tématem je i spolupráce studentů na probíhajícím výzkumu NAKI III – Aktivní záchrana nemovitého průmyslového dědictví formou nového využití. Program konference a více infomrací najdete na stránkách Fakulty stavební ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.