Výstava ateliérových prací

Zahrádky - obytný dům v bývalém pivovaru

Jana Pavlíčková

Anotace

Areál pivovaru ze 16. století v Zahrádkách nedaleko České Lípy, který se od roku 1927 nevyužíval a pouze chátral, byl v roce 2008 stržen a zbylo po něm pouze sklepení, komín a jižní zeď. Cílem návrhu byla obnova tohoto areálu a výstavba nového objektu, který zachová vzpomínku na minulost, ale zároveň nebude kopií bývalé stavby. Ve své práci jsem se zaměřila na budovu bývalé varny a v její půdorysné stopě vytvořila bytovou stavbu, která v sobě uchová pozůstatky zaniklého objektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Efler